....Dr. Trinh Thi Hoa..TS. Trịnh Thị Hòa....

IMG_0442.jpg

….Vietnam Partnerships Coordinator, 2030 Water Resources Group (2030WRG), World Bank..Điều phối chương trình Việt Nam, Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG), Ngân hàng Thế giới. ….

….Trinh Hoa currently coordinates the Vietnam partnerships for the 2030 Water Resources Group (2030WG), the World Bank, supporting coalition building and alliances with key stakeholders for sustainable water resources management. She is also providing her expertise for the World Bank’s Environment, Urban and Resilience program in the Mekong Delta. Beside her consultancy work at the World Bank, she has been working for the Field Support Services Project, serving the Canadian Embassy in Vietnam as their Environment and Climate Change Technical Specialist. In the past, she has worked as Program Manager/Policy Analyst for the Environmental Defense Fund (EDF), a leading Environmental Organization in the US, seeding the very first climate change mitigation project on rice paddy in the Mekong Delta. She holds a PhD in Environmental Engineering from the University of Michigan at Ann Arbor, US and a Master in Applied Environmental Geosciences from the University of Tuebingen, Germany. ..Bà Trịnh Thị Hòa hiện đang chịu trách nhiệm điều phối các quan hệ đối tác của chương trình tại Việt Nam của Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WG) thuộc Ngân hàng Thế giới, tập trung vào quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước. Bà cũng đang là tư vấn kỹ thuật cho các dự án liên quan đến Môi trường, Đô thị và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, bà cũng làm tư vấn về môi trường và Biến đổi khí hậu cho Văn phòng Hỗ trợ Bộ phận Phát triển của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 2010-2012, bà tham gia phụ trách một dự án của Quỹ Môi trường Mỹ (EDF) tại Việt Nam về giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu trên cây lúa đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bà có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường của Đại học Michigan tại Ann Arbor, Hoa Kỳ và bằng Thạc sĩ Khoa học về Địa chất Môi trường Ứng dụng của Đại học Tuebingen, Đức. ….

Penny Pham