....Assoc. Prof. Nguyen Truc Le..PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê....

7639272db2dd57830ecc.jpg

….Rector, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi; PhD in Economics, Kingston University London (United Kingdom); 43 years old.  Father of a 15-year-old son and a 3-year-old boy. ..Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHQGHN; Tiến sỹ kinh tế của trường Đại Học Tổng Hợp Kingston, London, Vương Quốc Anh. Cha của hai bạn trai 15 tuổi và 3 tuổi. ….

….Assoc. Prof. Dr. Nguyen Truc Le currently holds the position of Rector of the University of Economics and Business – Vietnam National University, Hanoi. He is a consultant in the fields of economic management, financial management and business development. Dr. Truc Le used to live and work for 16 years in England and Poland. From 2002 to 2006, he carried out research and provided lectures at Kingston University London and participated in British Government projects supporting development for British, Greek, and Polish businesses and bringing businesses from small to medium and from medium to large scales. Mr. Le holds a Ph.D. in economics from Kingston University, London, UK in 2006. He used to be a financial consultant in the field of bank credit and used to work in the Central Bank of Poland, BIG Bank Gdank which is now Deutsche Bank. In 2000, he earned a Master’s degree in Economics, majoring in Banking and Finance from the University of Gdansk, Poland. In 2007, Assoc. Prof. Dr. Truc Le returned to Vietnam and participated in managing a number of investment funds and branches of banks in Vietnam. For more than 10 years working in Vietnam, together with KPMG and Ernst & Young advisors, he was involved in restructuring projects of state-owned and private economic corporations. Currently, he continues to serve as a strategic advisor and a trainer for economic corporations and organizations like PVN, VIETTEL, EVN, FPT, VNA, VNPT, Hanoi Party Committee, Ministry of Information and Communications, commercial banks in Vietnam like BIDV and Vietcombank. He is also delivering training to MBA, Mini MBA courses for leaders of small and medium enterprises. In addition, Assoc. Prof. Dr. Truc Le is also a research advisor of the government in non-traditional security and public administration reform areas. ..PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê hiện nay đang giữ vị trí Hiệu trưởng Trường ĐHKT – ĐHQGHN. Ông là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị tài chính và phát triển doanh nghiệp. Trước đây, PGS.TS. Trúc Lê đã từng làm việc và sinh sống 16 năm tại Anh và Ba Lan. Ông đã nghiên cứu, giảng dạy từ năm 2002 đến năm 2006 cho Trường Đại Học Kingston University London và tham gia vào các dự án của Chính phủ Anh hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp Anh, Hy Lạp, Ba Lan và đưa các doanh nghiệp này từ nhỏ lên vừa, vừa lên lớn. Ông Lê có bằng Tiến sỹ kinh tế của trường Đại Học Tổng Hợp Kingston, London, Vương Quốc Anh vào năm 2006. Ông cũng đã là chuyên gia tư vấn tài chính trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và đã từng công tác trong Ngân hàng Trung ương Ba Lan, Ngân hàng BIG Bank Gdank nay là Deutsche Bank. Năm 2000, Ông có bằng Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng của trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Ba Lan. Năm 2007, PGS. TS Trúc Lê trở về nước và tham gia quản lý một số Quỹ đầu tư, chi nhánh các ngân hàng tại Việt Nam. Hơn 10 năm công tác tại Việt Nam ông đã từng tham gia vào các dự án tái cấu trúc các Tập đoàn Kinh tế quốc doanh, tư nhân cùng với đội ngũ tư vấn KPMG, Ernst Young. Hiện nay, ông tiếp tục tham gia với vai trò cố vấn chiến lược, đào tạo cho các tập đoàn kinh tế PVN, VIETTEL, EVN, FPT, VNA, VNPT,.. Thành Ủy Hà Nội, Bộ TTTT,… các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam như BIDV, Vietcombank và đào tạo nhiều khóa MBA, Mini MBA cho lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, PGS. TS. Trúc Lê còn là chuyên gia nghiên cứu tư vấn cho chính phủ trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống và cải cách hành chính công. ….

….He has published 5 monographs and 35 research articles in reputable local and international journals. ..Ông đã xuất bản 5 cuốn sách chuyên khảo và có 35 bài báo nghiên cứu trên các tạp chí danh tiếng trong và ngoài nước. ….

….He is also highly appreciated by the students in his lectures at UEB and up to now, he has supported many Masters and PhDs candidates who are the key officers of the Government, Ministries, provinces and enterprises to successfully defend their dissertations. ..Ông cũng được các học viên đánh giá cao trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐHKT và tính đến nay, đã hướng dẫn bảo vệ thành công nhiều Thạc sỹ, Tiến sỹ là các cán bộ nguồn của các cấp Quản lý nhà nước, Bộ, địa phương và doanh nghiệp. ….

Penny Pham