....Dr. Nguyen Manh Ha..TS. Nguyễn Mạnh Hà....

Mr Ha.png

….Department Head, Hanoi Medical University; PhD in Cell and Developmental Biology, University of Colorado (USA); 45 years old. Father of a 17-year-old boy and a 9-year-old girl. ..Trưởng khoa, Đại học Y Hà Nội; Tiến sĩ chuyên ngành Tế bào và Phát triển Sinh học, Đại học Colorado (Hoa Kỳ); 45 tuổi. Cha của một cậu con trai 17 tuổi và một bé gái 9 tuổi. ….

….Dr. Ha Nguyen is currently the head of Histology and Embryology Department, Hanoi Medical University and serves as vice director of IVF and Tissue engineering Center, Hanoi Medical University Hospital. He received his Doctor of Medicine degree from Hanoi Medical University in 1996. He completed his Master’s degree in Cell, Histology and Embryology in 2002. In 2011, he obtained a doctoral degree in Cell Biology, Stem Cells and Development from University of Colorado. Ha Nguyen has had broad experience in various academic and research activities. His work experiences have included Hanoi Medical University (1997-2005; 2011-present), the School of Medicine, University of Colorado (2005-2011), Hanoi Medical University Hospital (2014-present). Throughout his career, Dr. Ha’s research interests include stem cells and potential cell-based therapies for regeneration, biomaterials, tissue autograft and allograft, assisted reproductive technologies. ..Bác sĩ Hà hiện đang là Trưởng Bộ môn Mô-Phôi; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô, bệnh viện Đại học Y Hà Nội ghép và Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Đại học Y Hà Nội. Ông đã nhận bằng Bác sỹ đa khoa của Đại học  Y Hà Nội vào năm 1996 và hoàn thành bằng Thạc sĩ về Mô học và Phôi thai học năm 2002. Năm 2011, ông lấy bằng tiến sĩ về Sinh học tế bào, Tế bào gốc và Sinh học phát triển của Đại học Colorado, Hoa Kỳ. Ông Hà là người có rất nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động học tập và nghiên cứu khác nhau bao gồm Đại học Y Hà Nội (1997-2005; 2011 cho đến nay), Trường Y khoa, Đại học Colorado (2005-2011). Các nghiên cứu của T.S Hà tập trung chủ yếu về Mô học, tế bào học, phôi thai học, nuôi cấy tế bào, trị liệu tế bào gốc, bảo quản tế bào, mô, phôi và vật liệu thay thế mô. ….


Penny Pham