....Dr. Ha Thi Thanh Huong..TS. Hà Thị Thanh Hương....

Huong portrait.png

….Teaching Faculty, International University, Vietnam National University, Ho Chi Minh city; PhD in Neuroscience, Stanford University (USA); 30 years old. Mother of a 2-year-old girl and a 1-month-old girl. ..Tiến sỹ ngành Khoa Học Thần Kinh tại Đại học Stanford; 30 tuổi; Mẹ của hai bé gái 2 tuổi và 1 tháng tuối. …..

….Huong attended the University of Science in Ho Chi Minh City, completing a BSc in Medical Biotechnology in 2011 with a particular interest in neuroscience. Following graduation, Huong became a fellow of the Vietnam Education Foundation (VEF), a scholarship program organized by the United States Government to support Vietnamese students to pursue graduate degrees in the United States. It was through the VEF that Huong was able to pursue her interest in neuroscience at Stanford University, and she was an active member of the VEF Fellow Association, including sitting on its Executive Committee from 2013 to 2014. In addition, she was awarded the Fellowships from the Stanford Graduate Fellowship and the Faculty for the Future program. ..Tiến sĩ Hương tốt nghiệp bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học Y tế năm 2011 tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh và có mối quan tâm đặc biệt đến ngành Khoa Học Thần Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Bà trở thành nghiên cứu sinh theo chương trình của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và tiếp tục theo đuổi đam mê với ngành Khoa Học Thần Kinh tại Đại học Stanford. T.S Hương là một trong các thành viên tích cực của Hiệp hội nghiên cứu sinh VEF, đồng thời cũng là thành viên của ban điều hành Hiệp hội nghiên cứu sinh VEF năm 2013-2014. Bên cạnh đó, bà cũng đã dành được học bổng đào tạo sau đại học của trường Đại học Stanford. ….

….Following her studies, Huong returned to Vietnam to teach and continue to conduct research into new therapies for psychiatric disorders and neurodegenerative diseases. She also hopes to act as a role model to girls who have an interest in science, and as an advocate to increase research funding and understanding about mental health and brain disorders in general. ..Sau khi hoàn thành các nghiên cứu cấp tiến sĩ, bà Hương quay về Việt Nam để giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu vấn để liên quan tới rối loạn thần kinh  và các bệnh thoái hóa thần kinh. Bà hy vọng sẽ trở thành hình mẫu cho những người phụ nữ yêu khoa học cũng như góp phần kêu gọi tài trợ cho các nghiên cứu và kiến thức về sức khỏe tâm thần và rối loạn não nói chung. ….

Penny Pham