Dr. Duong Tuan Hung.. TS. Dương Tuấn Hưng

HD-April30-2016-1.jpg

….Department Head, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology; PhD in Chemistry from University of Illinois at Urbana-Champaign (USA); 37 years old. Father of a 17-month-old girl. ..Trưởng phòng thí nghiệm Hóa học môi trường, Viện Hóa học; Tiến sĩ Hóa học của Đại học Illinois tại Urbana Champaign, Mỹ; 37 tuổi; Cha của bé gái 17 tháng tuổi. ….

….Dr. Duong Tuan Hung obtained his PhD in Chemistry at the University of Illinois at Urbana Champaign thanks to a fellowship from Vietnam Education Foundation (VEF) in 2009. He is currently the Head of Laboratory of Environmental Chemistry, Institute of Chemistry and also a faculty member of Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology. His academic research focuses on analytical chemistry, environmental chemistry, renewable energy, electrocatalysis, water treatment and air pollution. His work and teaching are highlighted by several awards and many papers in peer- reviewed journals, patents… Notably, Dr. Hung was named one of “The Best Young Talented Vietnamese Researchers” by the Ministry of Science and Technology in 2015. ..Tiến sĩ Dương Tuấn Hưng nhận bằng Tiến sĩ Hóa học của Đại học Illinois tại Urbana Champaign theo chương trình nghiên cứu sinh của Quỹ Giáo Dục Việt Nam (VEF) năm 2009. T.S Hưng hiện đang là Trưởng phòng thí nghiệm Hóa học môi trường, Viện Hóa học đồng thời cũng là giảng viên của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các nghiên cứu của T.S Hưng tập trung vào các lĩnh vực hóa học phân tích, hóa học môi trường, năng lượng tái tạo, xúc tác điện hoá, xử lý nước và ô nhiễm không khí. Trong quá trình công tác và giảng dạy, ông đã dành được một số giải thưởng và được nhắc tới trên nhiều bài báo của các tạp chí danh giá. Đặc biệt, T.S Hưng được vinh danh là một trong những nhà nghiên cứu tài năng trẻ xuất sắc nhất Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ 2015 công nhận. ….

….Dr. Hung effortlessly served as a coach and trainer for Vietnam national teams competing at the Intel International Science and Engineering Fair, the most privileged STEM competition for pre-college students in the world, which helped Vietnam win multiple prizes, including notably the first prize in 2012. He is an active member of Vietnam STEM Alliance educating and training thousands of high school teachers and students. ..T.S. Hưng là một huấn luyện viên không ngừng nỗ lực đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel (Intel ISEF), cuộc thi STEM nổi tiếng dành cho học sinh dự bị đại học trên thế giới, giúp đội tuyển Việt Nam giành được nhiều giải thưởng, trong đó đáng chú ý là giải nhất năm 2012. Ông cũng là thành viên tích cực của Liên minh  STEM Việt Nam nơi đã đào tạo hàng ngàn giáo viên và học sinh trung học trên cả nước. ….

….He acted as a jury of the ASEAN+3 Plus Three Junior Science Odyssey with the theme “Renewable Energy for Life” in Hanoi, Vietnam in July 2017. He also serves as a mentor for a winning team and taught “Leadership in STEM” for YSEALI STEM Education Regional Workshop in Phnom Penh, Cambodia in March, 2018. He is currently leading a project which was funded by the U.S. Department of State to promote and introduce STEM education to Lao Cai province. He is also an active member who is passionate about engaging, building, and strengthening the VEF alumni network. ..T.S Hưng là thành viên ban giám khảo của cuộc thi khoa khọc ASEAN+3 Junior Science Odyssey với chủ đề ‘Năng lượng tái tạo cho cuộc sống’ tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2017. Ông cũng là cố vấn cho một đội có giải thưởng và giảng dạy chương trình ‘Lãnh đạo STEM’ tại Hội thảo giáo dục khu vực YSEALI STEM tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 3 năm 2018. T.S Hưng hiện đang quản lý một dự án được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ để quảng bá và giới thiệu giáo dục STEM cho tỉnh Lào Cai. Ông cũng là một thành viên tích cực, đam mê tham gia, xây dựng và củng cố mạng lưới cựu sinh viên VEF. ….

Penny Pham