**PD7_8199.jpg

….Apply now and benefit from a full waiver of the Application Fee. ..Đăng ký ngay để nhận ưu đãi miễn phí phí đăng ký tuyển sinh. ….
….Visit our online Admissions Portal to begin enrolment for your child:.. Quý phụ huynh quan tâm vui lòng đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo đường dẫn phía dưới: ….


....Admissions Guidelines..Quy trình tuyển sinh....

….Thank you for your interest in joining The International School @ ParkCity Hanoi (ISPH). We aim to make the process of enrolment as simple and straightforward as possible. ..Cám ơn Quý vị Phụ huynh đã quan tâm đến trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH). Chúng tôi mong muốn đem đến cho Quý vị một quy trình tuyển sinh đơn giản và hiệu quả nhất có thể. ….

….Step 1: Application..Bước 1: Đăng ký dự tuyển….

….To begin enrolment, complete the application form online at isph.openapply.com and upload the required supporting documentation. ..Để đăng ký dự tuyển, Phụ huynh hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến tại địa chỉ isph.openapply.com và tải lên hệ thống của chúng tôi các tài liệu theo yêu cầu. ….

….Step 2: Admissions Assessment..Bước 2: Đánh giá đầu vào….

….Next, we will contact you to arrange the Admissions Assessment. During this session the Principal, Head of Primary or Head of Secondary will meet you and your child to discuss your application. Your child will then complete various assessment tasks. ..Tiếp theo, chúng tôi sẽ liên lạc với Phụ huynh để sắp xếp thời gian đánh giá đầu vào cho học sinh. Trong quá trình đánh giá, thầy Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Tiểu học (đối với đánh giá học sinh từ lớp 1 đến 6) hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Trung học (đối với học sinh từ lớp 7) sẽ thảo luận với phụ huynh và học sinh về việc dự tuyển của các em. Tiếp theo đó,  các em sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khác nhau tùy theo khối lớp. ….

….Step 3: Offer of school place..Bước 3: Mời nhập học….

….Following successful completion of steps 1 & 2, a school place can then be offered, subject to availability. Parents receive an Offer Letter, usually within two days. If an offer cannot be made, we will explain. ..Sau khi học sinh hoàn thành Bước 1 & 2 trên đây, tùy thuộc vào số chỗ còn trống của mỗi khối lớp, nhà trường sẽ gửi Thư mời nhập học. Phụ huynh sẽ nhận được Thư mời nhập học thông thường trong vòng 2 ngày sau khi đánh giá. Trong trường hợp phụ huynh không nhận được Thư mời nhập học, Nhà trường sẽ liên hệ để giải thích cụ thể từng trường hợp. ….

….Step 4: Acceptance and Registration..Bước 4: Chấp nhận thư mời nhập học và Đăng ký….

….To accept the offer of a place and complete your child’s registration at ISPH: ..Khi chấp nhận Thư mời nhập học, Phụ huynh cần làm các bước sau để hoàn thành việc đăng ký cho cho con: ….

  • ….Sign & return: (1) Offer Letter, (ii) Admissions Terms and Conditions, and (iii) Home School Agreement. ..Ký và gửi lại cho trường: (i) Thư mời nhập học, (ii) Các Điều kiện và Điều khoản nhập học, và (iii) Bản cam kết giữa nhà trường và gia đình. ….

  • ….Make payment of the Registration Fee..Thanh toán phí đăng ký….

….Registration completed. A school place is reserved at ISPH. ..Kết thúc quá trình đăng ký. Học sinh đã được giữ chỗ tại Trường ISPH. ….

….Step 5: Payment of fees & deposit..Bước 5: Thanh toán các khoản phí và đặt cọc….

….Before the child’s commencement at the school, parents will pay all other applicable fees; for example the tuition fee, capital fee and security deposit. ..Trước khi học sinh nhập học, Phụ huynh sẽ chi trả các khoản phí khác, bao gồm học phí, phí xây dựng trường và phí đặt cọc. ….

….Admissions completed. The student is enrolled at ISPH. ..Hoàn thành quy trình tuyển sinh. Học sinh nhập học tại Trường ISPH.

+ ....Schedule of Fees..Bảng học phí....

….Please click here to see our schedule of fees and special incentives for founding families..Vui lòng nhấn vào đường dẫn này để tìm hiểu thêm về học phí và chính sách ưu đãi cho các gia đình có con tham gia năm học đầu tiên 2019-20. ….

+ ....Which classes are available?..Các khối lớp khai giảng năm học 2019....

Classes @ ISPH for the 2019-20 Academic Year.png

….Other useful links:..Các thông tin liên quan:….

 

….Visit us..Thăm quan Trường ISPH….

pchanoi-intro.jpg

….Visit us at ParkCity..Đến thăm khu đô thị ParkCity Hanoi….

….Visitors are always very welcome to our school and to the ParkCity Club. ..Nhà trường chào đón quý vị quý vị tới thăm quan Trường. ….

☎  +84 93 4455 228
✉️ info@isph.edu.vn

open-day-7.jpg

Our next Open Day:

from 10am to 12pm

edited.jpg

….Arrange your visit..Đặt lịch thăm quan Trường….

….Contact us to arrange a school visit, or to request a meeting with our Principal. We are always very happy to help. ..Quý phụ huynh quan tâm vui lòng liên hệ với Trường để đặt lịch thăm quan Trường hoặc gặp gỡ thầy Hiệu trưởng. Nhà trường rất vui mừng chào đón tất cả các quý phụ huynh. ..학교를 방문하시거나 교장선생님과의 면담을 요청하시려면 언제든 연락주세요. ….

ISP Green.png
EN
VN